آرشیو خبرها

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی بازار سرمایه برای ارتقاء امنیت زیرساخت صدور گواهی الکترونیکی از ساختار G2 به G3 مهاجرت کرد.

1401/02/26 10:22

پیرو تغییر فرم معرفی نامه و تعهدنامه هیئت مدیره، متقاضیان صدور گواهی الکترونیکی می بایست فرم جدید را هنگام صدور گواهی الکترونیکی تحویل دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی نمایند.

1401/02/24 10:43

دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی رایان بورس از تاریخ 1401/02/11 به مکان جدید منتقل گردید.

1401/02/17 10:39

قیمت فروش سخت افزار توکن جهت صدور گواهی الکترونیکی از تاریخ 99/09/08 تغییر می یابد.

1399/09/01 13:37

با توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا، خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل متقاضی تا اطلاع ثانوی لغو می گردد.

1398/12/12 10:54

متقاضیان محترم دقت نمایند که کلیه مراحل پیش ثبت نام از جمله بارگذاری مدارک و پرداخت تعرفه صدور از طریق سامانه مدیریت درخواستهای صدور گواهی(رَمیس) انجام خواهد شد و در صورت حضور متقاضی در دفاتر ثبت نام بدون انجام پیش ثبت نام در این سامانه، گواهی صادر نخواهد شد.

1398/10/21 12:07

متقاضیان محترم گواهی الکترونیکی جهت ثبت درخواست خود، لازم است به سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رمیس) مراجعه نمایند.

1398/07/09 12:21

به اطلاع متقاضیان تمدید گواهی الکترونیکی می رساند، جهت تسریع در فرایند صدور گواهی الکترونیکی لازم است پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی از دفاتر ثبت نام و مطالعه دقیق متن پیامک نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

1398/02/11 15:29

به روز رسانی فرم های درخواست صدور و ابطال گواهی الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت ماه

1398/01/28 13:30

کارگاه آموزشی تشریح فرایند صدور گواهی الکترونیکی با استفاده از سامانه رمیس ( پنجشنبه 1398/02/05 ساعت 15 الی 16 )

1398/01/24 12:39