پست الکترونیکی امن

امروزه در بسیاری از برنامه های کاربردی مورد استفاده برای ارسال پست الکترونیکی از پروتکلی به نام  S/MIME پشتیبانی می­شود. این پروتکل برای ارسال پیام­های امضاشده و رمزگذاری شده مورد استفاده قرار می­گیرد. وقتی در یک پست الکترونیکی از S/MIME استفاده شود، گیرنده یقین پیدا می­کند که پست الکترونیکی که در صندوق پیام خود دریافت نموده، دقیقا همان پیامی است که فرستنده ارسال کرده است. همچنین گیرنده اطمینان می­یابد که پیام از فرستنده معتبر ارسال شده است و در واقع ویژگی Proof Of Origin یا اصالت ارسال کننده پیام، قابل اثبات است. همچنین با استفاده از رمزگذاری پیام، می­توان ویژگی محرمانگی را نیز به پیام پست الکترونیکی اضافه نمود تا فرستنده اطمینان یابد که هیچکس غیر از گیرنده قادر به مشاهده متن پیام نیست.

برای آشنایی با تهدیدات موجود در خصوص امنیت پست الکترونیکی و نیز مزایای استفاده از گواهی پست الکترونیکی امن، دموی زیر را مشاهده نمایید: