فرم ها


عنوان فرمتوضیحاتآدرس دانلود
فرم معرفی اشخاص در سامانه رَمیسجهت معرفی اشخاص در سامانه رمیس، لازم است فایل اکسل با فرمت تعیین شده تکمیل و بارگذاری گردد.
فرم درخواست صدور گواهی SSLجهت درخواست گواهي SSL، اين فرم را دريافت و تکميل نمائيد
معرفی‌نامه و تعهدنامه هیئت مدیرهطبق بند 2 صورتجلسه 394 هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه اعضای هیئت مدیره متقاضی، باید فرم معرفی‌نامه و تعهدنامه هیئت مدیره را تکمیل و امضا نمایند. 
توافقنامه مالک گواهی (سطح ارائه خدمات)تعهدات و مسئولیت هایی که متقاضی باید قبل از ارائه درخواست گواهی مطالعه نموده و بپذیرد.

فرم درخواست صدور گواهی امضا 

(جهت دسترسی به کدال، سنم، کارا و ...)

از متقاضیان صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال خواهشمند است جهت ثبت درخواست خود و تکمیل فرم ها به سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رمیس) مراجعه فرمایند.

فرم درخواست ابطال گواهی امضا 


از متقاضیان ابطال گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال خواهشمند است جهت ثبت درخواست خود و تکمیل فرم ها به سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رمیس) مراجعه فرمایند.