اهداف و ماموریت هااهداف

هدف اصلی از تاسیس مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه، ایجاد امنیت فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی معاملات الكترونیكی به منظور ترویج بورس الكترونیكی می باشد.

چشم انداز

ارائه خدمات گواهی الکترونیکی و تجهیز کلیه برنامه های کاربردی به زیرساخت کلید عمومی در سازمان بورس و شرکت های تابعه

ارائه خدمات گواهی الکترونیکی

 • - صدور گواهی الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی شامل گواهی های:
  • پست الکترونیکی امن
  • SSL/TLS
  • Code Signing
  • امضا
  • احرازهویت
  • مهر زمانی
  • MS Smart Card Logon
  • Domain Controller
  • مهر سازمانی
 • - ابطال گواهی الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
 • - اعلام برخط وضعیت گواهی (ابطال و عدم ابطال) از طریق OCSP
 • - اعلام برون خط وضعیت گواهی (ابطال و عدم ابطال) از طریق انتشار لیست ابطال گواهی (CRL)

تجهیز برنامه های کاربردی به زیرساخت کلید عمومی

به فرایند تجهیز برنامه های کاربردی به استفاده از گواهی های الکترونیکی جهت ارائه خدمات امنیتی زیرساخت کلید عمومی اصطلاحا PK-Enabling گفته می شود. یک برنامه کاربردی که به زیرساخت کلید عمومی مجهز شده باشد را برنامه کاربردی PKE می گوییم. برای تجهیز هر نرم افزار به زیرساخت کلید عمومی، باید مجموعه ای از الزامات در نظر گرفته شود. مرکز میانی بازار سرمایه با آگاهی از این الزامات، مشاوره های لازم را به توسعه دهندگان نرم افزارهای بازار سرمایه ارایه می دهد.