کد خبر: 24
تعداد بازدید: 2794
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/23 17:52
نام گروه خبر: خبر و اطلاعیه

تغییر هزینه صدور گواهی الکترونیکی

با توجه به صدور گواهی الکترونیکی دو ساله در مرکز صدور گواهی الکترونیکی بازار سرمایه، از تاریخ 7 بهمن ماه 1396هزینه های مربوطه بروزرسانی خواهد شد.

پیرو برگزاری بیست و سومین جلسه شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ هفدهم دی ماه 1396 و طرح مسأله هزینه صدور گواهی الکترونیکی، مقرر گردید برای گواهی های دارای دوره اعتبار بیش از 1 سال، برای هر سال اضافه، هزینه ای برابر با هزینه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت گردد.

با توجه به صدور گواهی های دو ساله در این مرکز، از تاریخ 7 بهمن ماه 1396 هزینه های مربوط به صدور گواهی الکترونیکی مطابق با مصوبه مذکور بروزرسانی خواهد شد.

متقاضیان محترم توجه داشته باشند که جهت دریافت گواهی دو ساله هزینه واریزی به حساب تمرکز وجوه، باید به صورت یک فیش 200،000 ریالی و هزینه واریزی به حساب دفاتر ثبت نام بصورت یک فیش 327،000 ریالی واریز گردد.

لازم به ذکر است در موارد خاص و هماهنگی با مرکز میانی و دفاتر ثبت نام، امکان صدور گواهی یکساله برای متقاضیان وجود دارد.

تعرفه صدور گواهی الکترونیکی و خدمات مربوطه