اهداف و ماموریت هااهداف

راه اندازی دفاتر ثبت نام برگزاری سمینار و نشست های تخصصی در آشنایی با زیرساخت کلید عمومی و گواهی الکترونیکی

چشم انداز

ارائه خدمات گواهی الکترونیکی و تجهیز کلیه برنامه های کاربردی به زیرساخت کلید عمومی در سازمان بورس و شرکت های تابعه

ارائه خدمات گواهی الکترونیکی شامل:

 • پذیرش درخواست صدور گواهی الکترونیکی
 • صدور گواهی الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
 • ابطال گواهی الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
 • ارائه لیست گواهی های باطل شده بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و سایر خدمات
 • تجهیز برنامه های کاربردی به گواهی الکترونیکی و زیر ساخت کلید عمومی (PKE نمودن برنامه ها)

ارائه خدمات مرتبط با گواهی الکترونیکی شامل:

 • پست الکترونیکی امن
 • SSL/TLS
 • Code Signing
 • OCSP Signing
 • مهر زمانی
 • MS Smart Card Logon
 • Domain Controller
 • مهر سازمانی و سایر خدمات

انجام فعالیت های تخصصی در حوزه گواهی الکترونیکی، ایجاد روش های مطمن برای احراز هویت و صلاحیت افراد و سازمان ها در دنیای مجازی، تضمین تمامیت و محرمانگی ارتباطات و اسناد الکترونیکی، هماهنگی با کمیته اجرایی جهت مدیریت خدمات گواهی الکترونیکی در سازمان بورس، هماهنگی در تدوین دستورالعمل های اجرایی جهت بکارگیری گواهی الکترونیکی و خدمات آن در بورس، تدوین آیین نامه ها و جزئیات اجرایی گواهی الکترونیکی، ایجاد اعتماد در مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات و اطلاعات در فضای الکترونیکی، فرهنگ سازی در استفاده و بکارگیری گواهی الکترونیکی و خدمات آن، آموزش عمومی و تخصصی در حوزه گواهی الکترونیکی و زیرساخت کلید عمومی کشور و اطلاع رسانی حوزه گواهی الکترونیکی و زیرساخت کلید عمومی کشور.