تعرفه صدور گواهی الکترونیکی و خدمات مربوطه

متقاضیان محترم درخواست گواهی الکترونیکی، می بایست یکی از دفاتر ثبت‌نام زیر را (به دلخواه) انتخاب نموده و تعرفه های صدور و خدمات مربوطه را در لینک های زیر مشاهده نمایند. 

تذکر مهم: تمامی رویه های صدور و تمدید می بایست توسط یک دفتر ثبت‌نام انجام شود؛ به طور نمونه، نمی‌توان فیش‌های پرداختی را به نام یک دفتر واریز کرد ولی برای دریافت توکن و گواهی به دفتر دیگری مراجعه نمود.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

شرکت رایان بورس